IT-технологии в НТУ "ХПИ"

 

Международная научная конференция MicroCAD
   Інформаційні та управляючі системи
   Математичне моделювання в механіці і системах
   Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні
   Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології
   Комп’ютерні технології у фізико–технічних дослідженнях
   Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології
   Сучасні технології в освіті
   Застосування коп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині
   Сучасні технології в економіці та менеджменті
   Інформатика і моделювання
   Інформаційні технології та математичні методи
   Математичні моделі і інформаційні технології в економіці
   Комп’ютерний моніторинг і логістика
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ"
   Автоматика та приладобудування
   Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів
   Інформатика і моделювання
   Математичне моделювання в техніці та технологіях
   Нові рішення в сучасних технологіях
   Системний аналіз, управління та інформаційні технології
   Технічний прогрес та ефективність виробництва
   Технології в машинобудуванні

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"