Нові рішення в сучасних технологіях — №17 за 2010 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 28

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ процесса формообразования гнутых профилей замкнутого сечения
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Безпека в структурі потреб людини за А. Маслоу
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Безпека на дорогах України
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив тиску і модифікування на властивості металу виливків сплавів системи Al-Si
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив шуму на організм працівників при будівництві та експлуатації автомобільних доріг
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Выделение групп потенциала предприятия для целей транспортной диагностики
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Диверсифікація режимів здійснення технології газодинамічного впливу при виготовленні виливків способом ЛВМ
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження властивостей продуктів реакції амідування ацилгліцеринів діетаноламіном
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу монотонності і стресу на психічну втому і небезпеку травматизму
; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Использование критериев безопасности для оценки воздействия негативных факторов техногенной среды в Луганской области
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование процесса мокрого улавливания пыли в роторном вихревом аппарате
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Ймовірнісні методи виявлення оператором сигналів про стан об’єкта
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методы модернизации первичной переработки нефти
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особенности обеспечения безопасности спасателей в изолирующих костюмах при ликвидации аварий с выбросом опасных химических веществ
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості підготовки учасників до участі у олімпійських змаганнях
; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"