Нові рішення в сучасних технологіях — №4 за 2010 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 17

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Багатокритеріальна оптимізація параметрів гідроагрегату верстату для намотування обмоток електродвигунів
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання технології газодинамічного впливу на розплав при литті по витоплюваним моделям
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив каолінового волокна на властивості оксидно-силікатних захисних покриттів, одержаних на основі поліалюмосилоксанової зв’язки
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив фізико-хімічних показників на стійкість до окиснення олійного розчину β -каротину
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу зміни розмірів фігури дівчаток молодшої шкільної групи на параметричну характеристику базової основи сукні
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження одержання азото-, кисеньвмісних похідних жирних кислот амідуванням соняшникової олії діетаноламіном
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження робочого процесу в гідравлічному гасителі пульсацій тиску
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Енергоекономічний світлодіодний пристрій
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Зависимость полноты реакции получения водорода от основных параметров процесса
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделювання процесу осідання твердої фази в соляній камері під час закладки її відходами
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Паливо з відновлювальної сировини
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Підвищення механічних властивостей виливків із сплаву АК9, отриманих способом лиття під високим тиском
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Побудова деяких машинобудівних креслеників при кресленні елементів ливарної форми
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Розрахунок формозміни енергосилових параметрів прокатки одногребневих профілів
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Совершенствование процессов управления электроплавкой
   2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"