Нові рішення в сучасних технологіях — №44 за 2010 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 19

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Взаємний вплив гідродинамічних і структурних параметрів на висоту газорідинного шару в комбінованому контактному пристрої
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние дисперсных модификаторов на адгезионные свойства эпоксидного связующего, используемого в составе конструкционного материала контейнера для изоляции радиоактивных отходов
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу параметрів реакції амідування на ступінь перетворення діетаноламіну
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження утворення алкілімідазолінів з ріпакової олії
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование опытно-промышленной модели распространения СО и SO2 на производственном участке с зонами высоких температур, и раскаленными металлическими изделиями
; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование процессов получения эпитаксиальных структур Si- Ge на подложках SI и SI-GE
; ; ; ; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование характеристик радиозащитного костюма с постоянным коэффициентом защиты
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
К вопросу создания литой биметаллической композиции чугун - титановый сплав
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математическое моделирование процесса рассеяния света на малых частицах
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Некоторые закономерности и особенности механизма спекания нанопорошков оксида алюминия при горячем прессовании с электронагревом прямым токоподводом
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Одержання моно-діацилгліцеринів і моноетаноламідів амідуванням соєвої олії
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Особливості впливу ступеня дисперсності прокатної окалини на міцністні властивості залізофосфатної ХТС
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оцінка витрат енергії, повязаних із нестаціонарною роботою відцентрового насоса
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Перспективні поруваті кальційфосфатні скломатеріали медичного призначення
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Получение поверхностно-активных веществ методом переэтерификации этиловых эфиров молочной кислоты с подсолнечным маслом
; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"