Нові рішення в сучасних технологіях — №57 за 2010 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 58

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Ethernet та промислові мережі реального часу
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз функціонування системи теплопостачання як об’єкта управління
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Апробація ресурсозберігаючої технології виробництва комбікормів та БВМД в умовах господарства
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вибір діагностичної ознаки технічного стану робочих органів вертикального валкового млина AG-MPS 180BK на основі методу його параметричної ідентифікації за уточненою перехідною характеристикою
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення кількості рослинних антиоксидантів для захисту гірких хмелевих речовин від окисної деструкції
; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Воздействие электрических импульсов на мембранный потенциал нервных клеток насекомых
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Высокоскоростные массообменные колонны и газожидкостные сепараторы
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Гармонізація стандартів поліграфічного виробництва
   2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження деформованого стану металу гнутих профілів замкненого перетину
; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження дифузійних процесів при інтеркаляції літію у фторид магнію
; ; ; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження процесу утворення полімерної сірки внаслідок прямого охолодження продуктів плазмолізу сірководню водним середовищем
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Експериментальні Дослідження циклофільтра в процесі вловлювання цементного пилу
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Залучення процесу оптимізації коду, як компоненти при функціонуванні складних відкритих систем
; ;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування експертних систем у вирішенні задачі управління продуктивністю обчислювальних ресурсів білінгової системи мобільного оператора
;    2010
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Застосування методів багатокритеріальної оптимізації в проектуванні мереж моніторингу стану атмосферного повітря
; ; ;    2010

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"