Нові рішення в сучасних технологіях — №24 за 2011 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 31

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ возмущающих факторов рельсового пути, влияющих на вибрацию и шум при движении вагонов метрополитена
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз завадостійкості способу передавання польотної інформації у запитальних системах спостереження
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Верификация математической модели вентильно-индукторного электродвигателя микрокомпрессора
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення надлишкових витрат технологічного процесу обробки деталей з нежорсткими елементами
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив шкідливих факторів на психологію та фізіологію праці
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Екологічна безпека техногенно-навантажених регіонів: аспекти управління
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Економічне обґрунтування мінімізації ризиків в теплоенергетичних системах з метою загального підвищення екологічної безпеки довкілля
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Закономерности работы спасателей в комплексе средств индивидуальной защиты органов дыхания первого типа
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Информационное обеспечение реализации диагностических процедур на транспорте
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Использование элементов пельтье в качестве теплового насоса
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Источники сырья и получение моноалкилнафталинов
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Кінетика амідування соєвої олії моноетаноламіном
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Компьютерный прогноз биологической активности органических люминофоров производных БИС-2-Фенил-4-Циннамоилиден-Оксазол-5- ОНА
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод математического моделирования геометрических параметров лопаточных венцов ступени компрессора
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель нахождения оптимума знаний-умений студента в условиях индивидулизации обучения
; ;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"