Нові рішення в сучасних технологіях — №43 за 2011 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 23

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние температурной неравномерности на аэротермоупругие колебания турбинной лопатки
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Глава 5. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Разработка нового направления технического прогресса в области теории и проектирования воздушных винтов, связанное с внедрением в зоне Н-В2 синусоидального характера изменения осевых скоростей и ускорений газового потока
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
К вопросу о технологических и теплофизических свойствах пека
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
К вопросу расчета усилий деформирования при обработке давлением
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Кластери у воді
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Комплекс сортировки и прессования твёрдых бытовых отходов
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математическая модель электрогидравлической системы автоматического регулирования производительности турбокомпрессорного агрегата
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математична модель кінетики температури сировини під час ЗТП- сушіння
; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математична модель процесу гальмування колісного трактора
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделирование несущей способности оболочек на основе подобия в технологическом смысле
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обгрунтування необхідності використання вейвлет-аналізу в обробці сигналів в інтелектуальній вимірювально- інформаційній системі
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обладнання для активації води пневмо-магнітною кавітаційною обробкою
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение эффективности использования методики оптимизации переналаживаемых автоматизированных производственных систем при ограниченной сумме вкладываемых средств
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Очищення мінералізованих стічних вод від сульфатів та їх пом’якшення
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Параметри сигналів частоти полів для контролю характеристик відеотрактів цифрового телебачення
; ;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"