Нові рішення в сучасних технологіях — №5 за 2011 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 24

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Автоматизований лазерний комплекс оперативного контролю концентрації забруднюючих речовин на рівні джерела викидів в атмосферу
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналітичний огляд сучасних методів математичного комп'ютерного моделювання робочих процесів електрогідравлічних систем та агрегатів
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Введение в эволюционное управление проектами
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив природно-кліматичних умов на екобезпеку транспортного комплексу
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Глава 4. Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Разработка направления технического прогресса в области авиадвигателестроения, связанного с повышением газодинамической устойчивости работы воздушно-реактивных двигателей при взлете, полете и посадке.
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу колоїдно-хімічних особливостей неіоногенних поверхнево-активних речовин в технології випускних форм органічних пігментів
; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Експериментальне дослідження роботи насоса з відцентрово-вихровою ступенню
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Ефективність використання фільтраційного сушіння подрібненої “енергетичної” верби
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Жиры, используемые для фритюра, проблемы качества и безопастности
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Изучение процессов кристаллизации карбида кремния путём совместного разложения тетрахлорида кремния и толуола в присутствии водорода
; ; ; ; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование производительности потоковой передачи данных посредством протокола ТСР
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование процесса автономного производства водорода из воды с использованием сплавов на основе магния и алюминия
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Можливість проведення реакції гідратації фосфоліпідів олій з використанням ферментного препарату фосфоліпази С
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение оптимальных значений элементов матрицы размытия для метода сложения ПЗС-кадров с накоплением сигнала от движущегося объекта
; ; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Побудова моделі функціонування логістичного ланцюга з доставки швидкопсувних вантажів
   2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"