Нові рішення в сучасних технологіях — №53 за 2011 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 27

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз вимог до системи автоматизованого тестування знань
; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние свойств покрытий на прочность неподвижных соединений, собранных тепловым методом
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив кроку між трубами колектора на ефективність горизонтального ґрунтового теплообмінника
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив технічного стану двигунів внутрішнього згоряння на паливну економічність і екологічну безпеку
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Гістерезис відривних течій
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Групова та індивідуальна оцінка важливості бульових аргументів
; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
До питання про оптимальний рівень централізації в системах енергозабезпечення
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження ефективності технології формування двогрупних поїздів в оперативних умовах з використанням імітаційної моделі роботи залізничного напрямку
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження міцнісних властивостей цементоґрунту з добавкою «ROADCEM»
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Забезпечення закону регулювання параметрів насосної станції за допомогою дроселюючих елементів
; ; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Имитационная модель управления затратами в проектах зимнего содержания автомобильных дорог с учетом факторов риска
; ;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Лінійна нейромережева динамічна вимірювальна система з послідовним відновленням і фільтрацією вхідного сигналу датчика
   2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математическое моделирование и идентификация тепловых режимов воздушных зон помещений на основе данных контрольно - измерительных систем
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математичне моделювання динамічних навантажень, які впливають на дорожню машину
;    2011
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод определения характеристик синтезируемой компьютерной сети в условиях нечеткой информации
; ; ;    2011

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"