Нові рішення в сучасних технологіях — №34 за 2012 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 26

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адсорбция бензбензазолов в серной кислоте
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ основных аспектов задачи оптимизации стержневых конструкций с учётом общей и локальной коррозии. Часть 1. Постановка задачи и проблемы, вызванные наличием двух расчётных схем
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення характеристик оптичних властивостей текстильних матеріалів за допомогою інформаційних технологій
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання матеріалів з капілярними властивостями для розділення води та нафтоподуктів
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив концентрації розчинів сірчаної кислоти, форми катіоніту DAWEXMAC- 3 на ефективність його регенерації
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Выбор рационального схемного решения системы приводов
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження взаємозв’язку конструктивно-технологічних параметрів складання та НДС з'єднань з натягом
; ; ; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження міцності лопасті осьового робочого колеса заглибного свердловинного насоса
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Изучение процесса термодеструкции отработанного ароматического полиамида
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование процессов гибки трубопроводов в условиях комбинированного нагружения
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика відбору та накопичення змінного у часі WEB-контенту
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методологии RUP и AGILE в управлении IT-проектами телекоммуникационного предприятия
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Необхідні умови в задачі векторної оптимізації для функціоналів стосовно відновлювальних технологій
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обробка відеозображення в комп’ютеризованих системах технічного зору за допомогою спеціалізованих програмно-апаратних комплексів
; ; ;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"