Нові рішення в сучасних технологіях — №16 за 2013 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 46

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Cмачивание керамической поверхности как фактор, определяющий биостойкость фасадной керамики
; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Адаптация цифровой системы передачи информации к метеорному каналу
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Алгоритм фильтрации для системы определения плагиата в программном коде
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ возможностей применения подходов к самоорганизации отдельных сервисов в сервис-ориентированных информационных системах
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ современной трактовки генерирования помпажа или неустойчивой работы воздушно-реактивных двигателей при взлёте, полёте, посадке
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз науково-інформаційних джерел щодо отримання легко фільтруючих осадів Fe(OH)3
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз показників якості інформаційно-вимірювальних систем
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз структурно-фазового стану важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визуальные исследования результатов моделирования высокоскоростных тепловых процессов на согласованных дисплеях
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вимоги до купчастості стрільби кінетичної зброї несмертельної дії
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние коэффициента заполнения на интенсивность теплоотдачи в зоне испарения двухфазного термосифона
; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу залишкового аустениту та твердої надлишкової фази на зносостійкость наплавлювальних сплавів
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу кристалізаційної здатності на температурний коефіцієнт лінійного розширення кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів для захисту титану
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження ефективності екстракту листя липи на моделі ад’ювантного артриту у щурів
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження утворення азотовмісних похідних жирних кислот як перспективних інгібіторів корозії для розробки нафтогазових родовищ
   2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"