Нові рішення в сучасних технологіях — №17 за 2014 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 30

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аддитивная оптимизация распределения активов предприятия по выбранным стратегическим направлениям
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Біотехнологічні особливості спільного культивування триштамової заквашувальної композиції біфідобактерій з мезофільними молочнокислими лактококами
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вдосконалення механізму регулювання митної брокерської діяльності в Україні
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вивчення процесу гелеутворення в оболонках капсульваних продуктів з позиції квантово-хімічного моделювання
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние растворов солей и замораживания-оттаивания на содержание метгемоглобинов А и F
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу антиоксидантів на гальмування окислювальних процесів в спредах
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження особливостей позначень граничних виконавчих розмірів на робочих кресленнях дюймової системи вимірів
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Индикаторный коэффициент полезного действия - интегральный диагностический параметр отдельных цилиндров двигателя
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование влияния давления прессования и влажности материала на плотность гранул рыбной муки
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Кінетика сушіння зерна пшениці фільтраційним методом
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Комплексний підхід в ідентифікації природних та модифікованих жирів
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Концепция и информационная технология повышения эффективности применения систем управления корпоративной ИТ-инфраструктурой
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математическая модель выбора программного обеспечения с учетом нечеткой информации
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Математична модель оптимізації вартості і терміну управління багатономенклатурними запасами
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод обобщения опытных данных при выделении водорода в реакциях взаимодействия алюминиевых сплавов с водой
;    2014

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"