Нові рішення в сучасних технологіях — №7 за 2014 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 42

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз інноваційної сфери України та характеристика основних проблем її розвитку
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Безобжиговые муллитокорундовые огнеупоры на фосфатных связках
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вероятность взрывов газовоздушной смеси в газифицированной квартире из-за аварий на газораспределительном пункте
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення показників якості продуктів фракціювання соняшникової олії насиченого типу
; ; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние переменной жесткости связей на характер динамических процессов в виброударных системах: модели и численные результаты
   2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Выбор методологии разработки программного обеспечения для страховой компании
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Гармонізація взаємодії в системі «оператор – машина – середовище»
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу норми внесення кориці на органолептичні показники якості напоїв бродіння спеціального типу
; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження сталі JIS G3458 STPA22 після тривалої експлуатації
; ; ; ;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Загрязнение атмосферы городов газообразными выбросами из канализационных сетей
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Инженерные и информационные аспекты решения задачи о передвижении кранов мостового типа в среде MS EXCEL
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование влияния кавитационной обработки на качественные показатели водомазутных эмульсий
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Кабельний кран нової конструкції
;    2014
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Кінетика капсулювання гранульованих мінеральних добрив органічною оболонкою
   2014

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"