Нові рішення в сучасних технологіях — №46 за 2015 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 26

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Варианты учета контактного взаимодействия в бандажных полках при расчетах собственных колебаний лопаточного венца методом конечных элементов
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дифузійні властивості двошарових матеріалів
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження окиснювальної стабільності авіаційних мінеральних гідравлічних олив
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження розподілу модуля поздовжньої пружності металу вузла парогенератора зі зварним швом №111 і його навколошовної
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження характеристик опору втомі гумових сумішей, що входять до складу елементів пневматичних шин після штучного старіння матеріалу
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Експериментальне дослідження технологічних параметрів первапораційного очищення води
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Електричне моделювання міських автотранспортних потоків
; ; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Зависимость собственных частот и собственных форм колебаний от инерционно-жесткостных характеристик систем с конечным числом степеней свободы
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі
;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Контроль герметичності упаковок молочних продуктів
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Критериальная парето-оптимизация параметров аксиально-поршневых гидромашин
; ; ; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод иерархического отождествления измерений кадра астрономического телескопа с формулярами звездного каталога
; ;    2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Моделювання реального процесу проходженні рідини крізь матеріали
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Навчання нейромереж із функцією активації двопорогового типу
   2015
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Проблемно-орієнтована інформаційна технологія визначення стану електронного пристрою по вихідних імпульсних і аналогових сигналах
   2015

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"