Нові рішення в сучасних технологіях — №12 за 2016 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 31

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Olfactometry diagnostic at the modern stage
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Vibration-based detection of axial-flow compressor unstable operation
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вибір протоколу серіалізації для розробки програмного забезпечення комунікаційного модуля scada-систем
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення збереженості плодів яблуні
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние варьируемых инерционно-жесткостных параметров на характеристики динамических многомассовых систем
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние эффекторов пектинметилэстеразы люцерны на кинетику деэтерификации пектиновых вещест
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив параметрів процесу на алкоголіз соняшникової олії етиловим спиртом
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив тиску та температури на коефіцієнт тертя гранульованих полімерних матеріалів по металевій поверхні
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Выбор и использование математических методов для определения технологических параметров
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження активності гліцерату калію як каталізатору переетерифікації жирів за різних умов проведення процесу
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження залежності фізико-хімічних та органолептичних показників медів питних варених від хімічного складу сировини та умов процесу зброджування
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Испытания вагона-платформы универсальной
; ; ; ; ; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование качественных характеристик белых и розовых виноматериалов из перспективных сортов винограда
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Контроль працездатності сушильної установки у складі когенераційної системи
   2016

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"