Нові рішення в сучасних технологіях — №18 за 2016 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 27

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Context approach for electric grid control
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Використання композиційного сорбенту цеоліт-гумінові кислоти для вилучення іонів міді з водних розчинів
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние предварительной термической обработки и режимов лазерной закалки на структуроформирование стали
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вплив розосереджених джерел енергії на оптимальний потокорозподіл в електричних мережах
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Динамічна модель імпульсного торцевого ущільнення
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Динамічні процеси у віброударних системах зі змінними параметрами
   2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу осмотичного зневоднення на якість картопляних чіпсів
; ; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Експериментальні дослідження ортотропних пружних і в'язкопружних характеристик еластовимірних текстильно армованих композитів
;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Забезпечення тактико-технічних характеристик військових гусеничних і колісних машин на етапі проектних досліджень
; ; ; ; ; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование влияния осмотического обезвоживания на качество картофельных чипсов
; ; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Інтенсифікація біотехнологічного процесу аеробної обробки рідких субстратів
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод аварийного отождествления цифровых кадров с существенной неопределенностью их параметров
; ; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод расчета поглощенной (эквивалентной) дозы и мощности поглощенной (эквивалентной) дозы ионизирующего излучения
; ;    2016
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика оценивания показателей профессиональной пригодности операторов
   2016

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"