Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів — №10 за 2012 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 23

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Влияние давления прессования и температуры на свойства брикетов из древесной стружки
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження виробничого травматизму методами кореляційного та компонентного аналізів
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу діяльності людини на формування температурної складової регіонального клімату
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження моделі стимулювання роботи персоналу в інноваційному проекті
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Економічна ефективність капітальних вкладень у вітроенергетичні станції
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование зависимости изменения уровней жидкости до и после истечения через отверстия в затопленной плоской стенке электрокоагулятора
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование кинетики сушки опилок и стружки в интенсивном режиме
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование клеящих составов для дублирования авторского холста
; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Исследование процесса теплопередачи в генераторе-ректификаторе абсорбционно-холодильных установок агрегатов синтеза аммиака
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Об утилизации полимерных отходов как комплексе инновационных проектов
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обзор современных методов очистки тетрахлорида титана
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение энергосберегающего потенциала для процесса очистки целевого продукта при производстве пигментной двуокиси титана
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Оценка параметров, влияющих на транспорировку осадка в конической части ротора осадитеьной шнековой центрифуги
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Применение математического моделирования для комплексных предприятий по переработке отходов
; ; ; ; ; ;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"