Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів — №39 за 2012 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 23

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Активізація дидактичних методів навчання студентів вищих навчальних закладів
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ возможности реализации утилизации спиртовой барды
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ некоторых направлений, способствующих повышению эффективности использования основных средств предприятия в условиях рыночной экономики
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Аналіз методів та засобів стимулювання роботи персоналу у проекті
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Взаимосвязь и взаимозависимость бухгалтерского учета как системы необходимой для формирования себестоимости продукции
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Визначення бризковіднесення та параметрів граничного режиму роботи комбінованого контактного пристою
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження утворення гліцерину за реакцією амідування соняшникової олії
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Екстракція даних для теплоенергетичної інтеграції процесу атмосферного поділу нафти на установці типу АВТ
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Екстракція даних процесів гідроочистки та деетанізації і стабілізації каталізату на установці каталітичного риформінгу
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Интеграция процесса очистки четыреххлористого титана с концентрацией хлорокиси ванадия
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
О перспективах получения биодизельного горючего в Украине
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обоснование и выбор метода калькуляции себестоимости продукции в зависимости от типа производства и длительности производственного цикла
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Образование и использование прибыли на предприятии в условиях рыночной экономики
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение основных параметров роторного аппарата
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение энергосберегающего потенциала процесса деэтанизации и стабилизации катализата на установке Л-35-11/600
; ;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"