Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів — №9 за 2013 рік

Показані документи с 1 по 15, всього знайдено 23

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження впливу концентрації початкового сусла на огранолептичні показники напою в технології високогустинного пивоваріння
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження можливості скорочення витрати замочної води у солодорощенні
; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Дослідження умов спектрофотометричного визначення триптофану
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Комплексні інноваційні проекти як нова форма навчання студентів вищих навчальних закладів
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Модель роста загрязнения на поверхности пластинчатых теплообменников
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Некоторые аспекты практического использования средств автоматизированного учета в современных условиях рыночных отношений
   2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Некоторые аспекты условий эффективного использования инноваций в сельскохозяйственной отрасли производства
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обработка кинетических зависимостей методами статистического анализа
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Основные методы определения эффективности инвестиций в комплексные проекты
; ; ; ; ; ; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Перспективы развития производства в Украине экологически чистого биотоплива
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Пинч-анализ блока атмосферной перегонки нефти на установке типа АВТ
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Пинч-интеграция интеграция блока каталитического риформинга на установке Л-35-11/600
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Пінч-аналіз процесу ректифікації суміші фурфурол-вода
; ;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Плавание как способ активизации технического творчества студентов
;    2013
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Скорость свободной декантации эфирных масел
; ;    2013

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"