Автоматика та приладобудування — №37 за 2012 рік

Показані документи с 1 по 12, всього знайдено 12

Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ адаптивных методов настройки нечетких и пи-регуляторов в сложных объектах управления
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Анализ методов диагностики и контроля параметров электрических сетей в системах локального энергоснабжения
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Вивчення можливостей використання систем активного гасіння вібрацій, побудованих на базі п’єзоелектричних елементів, в віброзахисних системах машин, приборів та апаратів
   2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Метод синтеза умножителей монтгомери в полях Галуа с блочно-модульной архитектурой
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методика вимірювання нелінійних спотворень модульованих сигналів у вимірювальних приймачах
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Методологія визначення метрологічних характеристик програмного забезпечення еталонів одиниці об’єму газу
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Обобщенные векторы трехфазных систем и параметры качества электрической энергии
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Определение оптимальной по чувствительности частоты гармонического напряжения для питания датчика топливоподачи в системе управления дизель-генератора
; ; ; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Постановка задачи расчета электротепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов
;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Система бездемонтажного лазерного контролю геометричних розмірів та якості поверхні деталей
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Современные методы измерения твердости материалов
; ;    2012
Збірник наукових праць "Вісник НТУ "ХПІ" »
Технические средства и системы экспресс-диагностики для использования в технологиях управления подготовкой спортсменов
; ; ;    2012

 


© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"