Не знайшли в списку свій профіль?  Додайте його самі!

Показаны профили с 26 по 50, всего найдено 1 501
Прізвище Им'я По батькові Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h Web of Science
Дубічинський Володимир Володимирович Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики 747 456 11 8 0
Косенко Олександра Петрівна Економіки та маркетингу 746 613 16 14 0
Кучук Георгій Анатолійович Обчислювальна техніка та програмування 723 342 17 9 8 27 3 2
Ведь Марина Віталіївна Загальна та неорганічна хімія 720 605 15 14 66 243 9 43
Посохов Євген Олександрович Органічна хімія, біохімія та мікробіологія 717 402 17 12 41 592 15 2
Яковлєв Анатолій Іванович Економіки та маркетингу 711 275 14 8 0
Архієреєв Сергій Ігоревич Загальної економічної теорії 685 365 13 9 0
Ульєв Леонід Михайлович Інтегровані технології, процеси та апарати 656 409 11 9 28 91 4 13
Грабченко Анатолій Іванович Інтегрованих технологій машинобудування 640 342 12 9 31 105 6 13
Кравченко Володимир Іванович НДПКІ "Молнія" 625 357 10 8 11 30 3 11
Махотіло Костянтин Володимирович Електричні станції 614 268 8 4 4 7 1 0
Курпа Лідія Василівна Прикладна математика 580 282 15 10 49 214 8 16
Дьомін Дмитро Олександрович Ливарне виробництво - 556 271 15 10 7 46 5 1
Самородов Вадим Борисович Автомобіле- і тракторобудування 548 404 11 10 0
Малихін Сергій Володимирович Фізика металів та напівпровідників 513 287 12 8 48 354 11 27
Мілих Володимир Іванович Електричні машини 487 289 11 8 31 9 2 6
Тавріна Тетяна Володимирівна Теоретичної та експериментальної фізики 484 163 11 6 19 209 8 19
Раскін Лев Григорович Комп'ютерного моніторингу і логістики 483 246 8 6 7 18 2 2
Мацевитий Юрій Михайлович Опору матеріалів - 481 215 11 8 0
Краснопольський Юрій Михайлович Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя 474 233 12 8 26 38 3 0
Жемеров Георгій Георгійович Промислова і біомедична електроніка 457 373 11 9 21 4 1 6
Болюх Володимир Федорович Загальна електротехніка 437 311 11 9 40 53 3 19
Бурлаєнко Вячеслав Миколайович Прикладна математика 427 364 12 12 17 328 11 15
Власова Наталія Олексіївна Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів 424 272 10 8 0
Сокол Євген Іванович Промислова і біомедична електроніка 418 289 8 8 24 14 2 20

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"