Не знайшли в списку свій профіль?  Додайте його самі!

Показаны профили с 101 по 125, всего найдено 1 501
Прізвище Им'я По батькові Кафедра Scholar i i5 h h5 Scopus d i h Web of Science
Севрюкова Вікторія Анатоліївна Фізика металів та напівпровідників - 205 69 6 5 33 201 7 19
Погорєлов Сергій Миколайович Організації виробництва і управління персоналом 204 136 5 5 0
Можаєв Олександр Олександрович Мультимедійні інформаційні технології та системи 203 82 7 5 2 1 1 0
Меньшикова (Ольховська) Світлана Іванівна Теоретичної та експериментальної фізики 202 139 4 4 9 147 4 3
Омельяненко Віктор Іванович Електричний транспорт та тепловозобудування 199 122 7 5 5 10 2 0
Долина Ірина Володимирівна Організації виробництва і управління персоналом 197 168 5 4 0
Поспєлов Олександр Петрович Фізичної хімії - 194 101 5 5 19 129 5 11
Дюжев Віктор Геннадійович Організації виробництва і управління персоналом 191 151 6 4 0
Ткачов Максим Михайлович Права - 188 183 7 7 0
Єфімов Олександр В’ячеславович Парогенераторобудування 186 121 7 5 5 0 0 1
Мехович Сергій Анатолійович Економічного аналізу та обліку 186 142 5 5 0
Райко Діана Валеріївна Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 185 139 6 5 0
Данько Володимир Григорович Загальна електротехніка 183 81 6 4 15 2 1 1
Андренко Павло Миколайович Деталi машин та прикладна механiка - 181 107 7 5 3 0 0 2
Ігнатюк Ольга Анатоліївна Педагогіка та психологія управління соціальними системами 181 139 6 5 9 1 1 0
Лавриненко Сергій Миколайович Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин 181 136 7 6 24 32 3 10
Самофалов Володимир Миколайович Фізика металів та напівпровідників 179 77 8 5 34 102 7 10
Глухова Світлана В’ячеславівна Економіки та маркетингу 177 157 6 5 0
Манойленко Олександр Володимирович Економічного аналізу та обліку 175 122 8 6 0
Лазаренко Анатолій Григорович Загальна та експеріментальна фізика 171 94 4 3 19 127 3 3
Морачковський Олег Костянтинович Теоретична механіка 171 80 7 5 39 112 5 12
Шевченко Валентина Володимирівна Електричні машини 171 134 7 5 2
Доброскок Володимир Ленінмирович Інтегрованих технологій машинобудування - 169 92 6 5 1 0 0 0
Підбуцька Ніна Вікторівна Педагогіка та психологія управління соціальними системами 167 154 6 6 0
Побережна Наталія Миколаївна Економічного аналізу та обліку 167 156 5 5 0

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"