Показані профілі кафедр с 1 по 95

Автоматизація та кібербезпека енергосистем
Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
Автоматизовані електромеханічні системи
Автоматика та управління в технічних системах
Автомобіле- і тракторобудування
Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
Видобування нафти, газу та конденсату
Вища математика
Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка
Гідравлічні машини
Гуманітарні науки
Двигуни внутрішнього згоряння
Деталi машин та мехатронні системи
Динаміка та міцність машин
Ділова іноземна мова та переклад
Економіка та маркетинг
Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
Економічний аналіз і облік
Електричний транспорт та тепловозобудування
Електричні апарати
Електричні машини
Електричні станції
Електроізоляційна та кабельна техніка
Загальна економічна теорія
Загальна електротехніка
Загальна та неорганічна хімія
Зварювання
Інженерна електрофізика
Іноземна мова
Інститут іоносфери
Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка
Інтегровані технології, процеси та апарати
Інтелектуальнi комп'ютернi системи
Інформатика та інтелектуальна власність
Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова
Інформаційно-вимірювальні технології і системи
Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
Комп’ютерна математика і аналіз даних
Комп’ютерне моделювання процесів та систем
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
Ливарне виробництво
Матеріалознавство
Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Менеджмент та оподаткування
Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів
Міжкультурна комунікація та іноземна мова
Міжнародний бізнес та фінанси
Мультимедійні інформаційні технології і системи
Наукова бібліотека
Науково-дослідна частина
НДПКІ "Молнія"
Обробка металів тиском
Обчислювальна техніка та програмування
Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття
Органічний синтез та нанотехнології
Охорона праці і навколишнього середовища
Парогенераторобудування
Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна
Передача електричної енергії
Підйомно-транспортні машини і обладнання
Право
Прикладна математика
Природничі науки
Проблемна лабораторія дистанційного навчання
Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.
Промислова і біомедична електроніка
Радіоелектроніка
Розподілені інформаційні системи і хмарні технології
Системи інформації
Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
Соціологія та політологія
Стратегічне управління
Теоретична механіка
Теоретичні основи електротехніки
Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин
Теплотехніка та енергоефективні технологiї
Технічна електрохімія
Технічна кріофізика
Технологія жирів і продуктiв бродiння
Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Технологія машинобудування та металорізальні верстати
Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
Турбінобудування
Українознавство, культурологія та історія науки
Українська, росiйська мова і прикладна лiнгвiстика
Фізика металів і напівпровідників
Фізика
Фізична хімія
Фізичне виховання
Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики
Філософія
Хімічна техніка та промислова екологiя
Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології
Центр пiдготовки iноземних громадян

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"