Статистика просмотра документов. TOP 50
Название документа #
PR в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 419
Текст лекций по ТОЭ 327
Реализация бесконечных сумматоров и несобственных интеграловв системе специальной компьютерной алгебры «КиДиМ» 325
English for technical students/Англійська мова для студентів технічних ВНЗ 293
Лабораторный практикум по курсу "Основные процессы и аппараты химической технологии" 292
100005 Магнітоелектрична форсунка 269
Вища математика в прикладах і задачах. Т.1. Глава 5-8. 264
6984 Гідравлічний телескопічний амортизатор транспортного засобу 260
Основи електробезпеки. Лекція 7. 253
Сленг як мовне явище сучасного суспільства 225
Сучасна українська література для старшокласників 218
213
210
Збірник модульних тестів з німецької мови за професійним спрямуванням 189
Аналіз ринка канцтоварів України 187
Міжнародний електротехнічний словник: українські перспективи 185
Деякі напрямки вдосконалення аудиту основних засобів на підприємствах у сучасних умовах 183
Лекции по политологии 182
Практичний коментар щодо Закону України "Про охорону праці" 181
История Украины: Конспект лекций для иностранных студентов 176
Електричні параметри оксидних систем титану та міді 171
Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України 167
Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємства 165
История науки и техники 165
Гідравлічні характеристики потоку рідини 164
Формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах 164
Підручник з політології 163
Основы теории резания материалов 162
Курс лекций по экологии 161
Прилади і методи виміру вологості зерна та продуктів його переробки 160
Боевое самбо в Харькове 155
История науки и техники 154
80391 Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції 150
Дихальна система людини, її захворювання та методи діагностики 146
Методические указания для выполнения текстовых документов при курсовом и дипломном проектировании 145
Сучасні моделі освіти: переваги та недоліки 142
Методичні підходи до аналізу виконання кошторису видатків бюджетними установами 142
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення 142
38427 Сигналізатор рівня 141
Асоциальный капитал и уровень доверия 139
Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання 136
Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: специальные главы курса высшей математики. – Т.3 Часть 2 136
Неологізми та оказіоналізми в сучасній українській мові 135
134
Peculiarities of concentration dependences of thermal conductivity in (PbTe) 1-x (Bi 2 Te 3 ) x semiconductor solid solutions 133
Підривні інновації та їх класифікація 131
126
Історія України. Лекція 7. Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій у ХІХ ст. 126
Заходи по економії електроенергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та ефективність їх впровадження 125
Лекция 10. Качество продукции. Управление качеством. 124

© 2018 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"