Статистика просмотра документов. TOP 50
Название документа #
PR в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 422
Реализация бесконечных сумматоров и несобственных интеграловв системе специальной компьютерной алгебры «КиДиМ» 338
Текст лекций по ТОЭ 331
Лабораторный практикум по курсу "Основные процессы и аппараты химической технологии" 304
English for technical students/Англійська мова для студентів технічних ВНЗ 302
6984 Гідравлічний телескопічний амортизатор транспортного засобу 286
Вища математика в прикладах і задачах. Т.1. Глава 5-8. 279
100005 Магнітоелектрична форсунка 279
Основи електробезпеки. Лекція 7. 262
Сленг як мовне явище сучасного суспільства 228
Сучасна українська література для старшокласників 224
216
211
Збірник модульних тестів з німецької мови за професійним спрямуванням 202
Аналіз ринка канцтоварів України 191
Міжнародний електротехнічний словник: українські перспективи 191
Лекции по политологии 188
Деякі напрямки вдосконалення аудиту основних засобів на підприємствах у сучасних умовах 188
Практичний коментар щодо Закону України "Про охорону праці" 184
История Украины: Конспект лекций для иностранных студентов 179
Курс лекций по экологии 176
Електричні параметри оксидних систем титану та міді 176
История науки и техники 175
Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємства 172
Основы теории резания материалов 170
Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України 170
Підручник з політології 170
Гідравлічні характеристики потоку рідини 170
Формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах 168
Прилади і методи виміру вологості зерна та продуктів його переробки 164
Боевое самбо в Харькове 162
Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: специальные главы курса высшей математики. – Т.3 Часть 2 162
Методические указания для выполнения текстовых документов при курсовом и дипломном проектировании 161
История науки и техники 158
80391 Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції 156
Дихальна система людини, її захворювання та методи діагностики 149
Сучасні моделі освіти: переваги та недоліки 146
Методичні підходи до аналізу виконання кошторису видатків бюджетними установами 145
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення 145
38427 Сигналізатор рівня 144
Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання 142
Асоциальный капитал и уровень доверия 142
Неологізми та оказіоналізми в сучасній українській мові 139
Peculiarities of concentration dependences of thermal conductivity in (PbTe) 1-x (Bi 2 Te 3 ) x semiconductor solid solutions 139
Методические указания к выполнению выпускного проекта бакалавра 139
Підривні інновації та їх класифікація 135
135
Історія України. Лекція 7. Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій у ХІХ ст. 132
Заходи по економії електроенергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та ефективність їх впровадження 130
129

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"