Название ВУЗа Профиль
Буковинський державний медичний університет перейти
Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти
Донбаська державна машинобудівна академія перейти
Донецький національний технічний університет перейти
Донецький національний університет перейти
Європейський університет перейти
Запорізький Національний Технічний Університет перейти
Запорізький національний університет перейти
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти
Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти
Київський національний університет Тараса Шевченка перейти
Луганський національний університет Та Шевченка перейти
Львівський національний медичний університет перейти
Львівський національний університет Івана Франка перейти
Національний авіаційний університет перейти
Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти
Національний гірничий університет перейти
Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти
Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти
Національний Університет біоресурсів і природокористування України перейти
Національний університет Києво Могилянська академія перейти
Національний університет Львівська політехніка перейти
Національний Університет Харчових Технологій перейти
Національний Фармацевтичний Університет перейти
Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти
Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти
Полтавський національний педагогічний університет перейти
Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти
Сумськой державний університет перейти
Тернопільський державний медичний університет перейти
Тернопільський національний економічний університет перейти
Ужгородський національний університет перейти
Українська державна академія залізничного транспорту перейти
Український Католицький Університет перейти
Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти
Харківський національний університет міського господарства О М Бекетова перейти
Харківський національний університет радіоелектроніки перейти
Херсонський державний унiверситет перейти
Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти
Чернівецький національний університет Ю Федьковича перейти
Чернігівський національний технологічний університет перейти

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"